Giới thiệu thanh toán:

Thanh toán quét mã Liên minh ngân hàng ổn định nhất và có tỷ lệ phí thấp nhất ở Việt Nam, tự động điền số tiền và ghi chú, nhập tiền vào tài khoản và hỗ trợ tất cả các ngân hàng ở Việt Nam. Thời gian rút tiền T + 0, không có yêu cầu về giới hạn số tiền một lần và hỗ trợ thanh toán trả sau. Những người quan tâm có thể liên hệ để biết chi tiết về tỷ lệ phí:
telegram:@asdasdabc

Payment is introduced:

Vietnam the most stable, the lowest rate of unionpay code, automatically fill in amount, notes, books, on the points, support to Vietnam all Banks, T + 0 to account, enter the bill unlimited demand, and support the payment. Interested parties can contact understand detailed rate:
Telegram:@asdasdabc

Video Giới thiệu:
Demo video:
// var player = videojs('example_video'); gcdhvideoDef.on("timeupdate", function (event) { // 播放时间改变 var currentTime = parseInt(this.currentTime()); //当前时间